l

2017年3月4日 星期六

2016吉隆坡、馬六甲、新加坡考察之旅Day5-A前往馬六甲

March 03 14:02~14:31

▼本日早餐。

Screenshot - 2017_3_3 , 下午 2_04_03

Screenshot - 2017_3_3 , 下午 2_04_07Screenshot - 2017_3_3 , 下午 2_04_28Screenshot - 2017_3_3 , 下午 2_04_34

 

▼今天就要離開吉隆坡前往馬六甲,離開前依照慣例在飯店附近徒步巡街。

Screenshot - 2017_3_3 , 下午 2_11_34

Screenshot - 2017_3_3 , 下午 2_11_30Screenshot - 2017_3_3 , 下午 2_11_31Screenshot - 2017_3_3 , 下午 2_11_33Screenshot - 2017_3_3 , 下午 2_11_38Screenshot - 2017_3_3 , 下午 2_11_39Screenshot - 2017_3_3 , 下午 2_11_40Screenshot - 2017_3_3 , 下午 2_11_41Screenshot - 2017_3_3 , 下午 2_11_42Screenshot - 2017_3_3 , 下午 2_11_43

 

▼退房後約10:40搭車前往轉運站,準備搭巴士前往馬六甲。

Screenshot - 2017_3_3 , 下午 2_16_03

Screenshot - 2017_3_3 , 下午 2_16_11Screenshot - 2017_3_3 , 下午 2_16_15Screenshot - 2017_3_3 , 下午 2_16_21Screenshot - 2017_3_3 , 下午 2_16_22Screenshot - 2017_3_3 , 下午 2_16_23Screenshot - 2017_3_3 , 下午 2_16_25Screenshot - 2017_3_3 , 下午 2_16_26Screenshot - 2017_3_3 , 下午 2_16_28Screenshot - 2017_3_3 , 下午 2_16_29

 

▼轉運站的設計和台北京站轉運站很像,只不過大上好幾倍,也寬敞很多。台北的轉運站都空間都變成百貨公司和飯店,感覺轉運反倒變成「附設功能」。

Screenshot - 2017_3_3 , 下午 2_16_35

Screenshot - 2017_3_3 , 下午 2_16_33Screenshot - 2017_3_3 , 下午 2_16_38Screenshot - 2017_3_3 , 下午 2_16_45

 

▼買到中午12點的車票,準備前往地下層候車。

Screenshot - 2017_3_3 , 下午 2_16_54

Screenshot - 2017_3_3 , 下午 2_16_58Screenshot - 2017_3_3 , 下午 2_17_01Screenshot - 2017_3_3 , 下午 2_17_07

 

▼車子外觀看起來還好,但上車後發現有點老舊,很多人的椅背都壞了無法調整,只好一路「躺」到馬六甲XD。

Screenshot - 2017_3_3 , 下午 2_17_17

Screenshot - 2017_3_3 , 下午 2_17_22Screenshot - 2017_3_3 , 下午 2_23_52Screenshot - 2017_3_3 , 下午 2_24_00Screenshot - 2017_3_3 , 下午 2_24_03Screenshot - 2017_3_3 , 下午 2_24_09Screenshot - 2017_3_3 , 下午 2_24_12

 

▼巴士開了兩個小時,將近下午兩點來到馬六甲客運轉運站。

Screenshot - 2017_3_3 , 下午 2_27_25

Screenshot - 2017_3_3 , 下午 2_27_28Screenshot - 2017_3_3 , 下午 2_27_32Screenshot - 2017_3_3 , 下午 2_27_33Screenshot - 2017_3_3 , 下午 2_27_35Screenshot - 2017_3_3 , 下午 2_27_36Screenshot - 2017_3_3 , 下午 2_27_40


***

友藏內心獨白:有點遠又不會太遠。

沒有留言:

張貼留言