l

2017年6月3日 星期六

2016吉隆坡、馬六甲、新加坡考察之旅Day5-E搭船遊馬六甲河

June 02 13:16~13:49

偷懶一陣子沒寫遊記了,今天重新復出。

▼離開馬六甲的聖保羅堂之後,準備遊馬六甲河。購票處就在河邊,由下游往上游開約20~30分鐘左右再折返。

Screenshot - 2017_6_2 , 下午 1_21_07

Screenshot - 2017_6_2 , 下午 1_21_29Screenshot - 2017_6_2 , 下午 1_21_36Screenshot - 2017_6_2 , 下午 1_21_39


▼馬六甲河還算乾淨,至少沒有明顯的臭味。靠近出海口的兩案都是傳統的矮房,有些房屋外牆有塗鴉,增添幾分趣味。

Screenshot - 2017_6_2 , 下午 1_21_50Screenshot - 2017_6_2 , 下午 1_21_53Screenshot - 2017_6_2 , 下午 1_21_57Screenshot - 2017_6_2 , 下午 1_21_59Screenshot - 2017_6_2 , 下午 1_22_02Screenshot - 2017_6_2 , 下午 1_22_05Screenshot - 2017_6_2 , 下午 1_22_08Screenshot - 2017_6_2 , 下午 1_22_14Screenshot - 2017_6_2 , 下午 1_22_18Screenshot - 2017_6_2 , 下午 1_22_22Screenshot - 2017_6_2 , 下午 1_22_26Screenshot - 2017_6_2 , 下午 1_22_29Screenshot - 2017_6_2 , 下午 1_22_57Screenshot - 2017_6_2 , 下午 1_23_11Screenshot - 2017_6_2 , 下午 1_23_20


▼越往上走可以慢慢看到高樓大廈,船差不多在這裡轉頭。

Screenshot - 2017_6_2 , 下午 1_23_21Screenshot - 2017_6_2 , 下午 1_23_37Screenshot - 2017_6_2 , 下午 1_23_40Screenshot - 2017_6_2 , 下午 1_23_44Screenshot - 2017_6_2 , 下午 1_24_02Screenshot - 2017_6_2 , 下午 1_24_08Screenshot - 2017_6_2 , 下午 1_24_12Screenshot - 2017_6_2 , 下午 1_24_17Screenshot - 2017_6_2 , 下午 1_24_21


▼老外坐在河邊喝著啤酒聊天。

Screenshot - 2017_6_2 , 下午 1_36_48Screenshot - 2017_6_2 , 下午 1_39_17


▼回程時剛好太陽快下山,順便欣賞日落。

Screenshot - 2017_6_2 , 下午 1_40_12Screenshot - 2017_6_2 , 下午 1_40_25


▼下船後繼續在河邊閒逛。

Screenshot - 2017_6_2 , 下午 1_54_53

Screenshot - 2017_6_2 , 下午 1_54_46Screenshot - 2017_6_2 , 下午 1_54_48Screenshot - 2017_6_2 , 下午 1_54_51Screenshot - 2017_6_2 , 下午 1_55_00Screenshot - 2017_6_2 , 下午 1_55_06Screenshot - 2017_6_2 , 下午 1_55_22


▼今天晚餐,肉骨茶和飯菜都很好吃。

Screenshot - 2017_6_2 , 下午 1_58_39Screenshot - 2017_6_2 , 下午 1_58_42Screenshot - 2017_6_2 , 下午 1_58_45

***

友藏內心獨白:看看風景還不錯。

沒有留言:

張貼留言