l

2014年9月14日 星期日

2014京都考察之旅Day7-C鞍馬寺(下)

Sep. 01 18:02~18:49

終於來到鞍馬寺,沒想到在山上還有這麼寬闊的廟庭,庭中種了不少櫻花,非常漂亮。鞍馬寺的遊客相對於京都市區而言很少,加上空氣好,來這裡爬山、健行非常舒服。

螢幕截圖 2014-09-01 18.08.26螢幕截圖 2014-09-01 18.08.52螢幕截圖 2014-09-01 18.11.14螢幕截圖 2014-09-01 18.11.29螢幕截圖 2014-09-01 18.11.40螢幕截圖 2014-09-01 18.12.06螢幕截圖 2014-09-01 18.12.28螢幕截圖 2014-09-01 18.12.45螢幕截圖 2014-09-01 18.12.52螢幕截圖 2014-09-01 18.13.07螢幕截圖 2014-09-01 18.13.18螢幕截圖 2014-09-01 18.13.31螢幕截圖 2014-09-01 18.13.44螢幕截圖 2014-09-01 18.14.01螢幕截圖 2014-09-01 18.14.46螢幕截圖 2014-09-01 18.15.09螢幕截圖 2014-09-01 18.15.36螢幕截圖 2014-09-01 18.15.46螢幕截圖 2014-09-01 18.24.43螢幕截圖 2014-09-01 18.25.38

 

要準備下山了,看來還有一大段路要走。

螢幕截圖 2014-09-01 18.27.19螢幕截圖 2014-09-01 18.27.33螢幕截圖 2014-09-01 18.27.47螢幕截圖 2014-09-01 18.28.00螢幕截圖 2014-09-01 18.28.12螢幕截圖 2014-09-01 18.28.33螢幕截圖 2014-09-01 18.28.57螢幕截圖 2014-09-01 18.29.05螢幕截圖 2014-09-01 18.29.17螢幕截圖 2014-09-01 18.29.47螢幕截圖 2014-09-01 18.30.05螢幕截圖 2014-09-01 18.30.22

 

來到由岐神社,這裡有800年的樹木,真的非常壯觀啊。

螢幕截圖 2014-09-01 18.31.43螢幕截圖 2014-09-01 18.32.05螢幕截圖 2014-09-01 18.32.19螢幕截圖 2014-09-01 18.32.27螢幕截圖 2014-09-01 18.32.39螢幕截圖 2014-09-01 18.33.17螢幕截圖 2014-09-01 18.33.29螢幕截圖 2014-09-01 18.33.45螢幕截圖 2014-09-01 18.34.40螢幕截圖 2014-09-01 18.42.20螢幕截圖 2014-09-01 18.42.30螢幕截圖 2014-09-01 18.42.41

螢幕截圖 2014-09-01 18.38.03螢幕截圖 2014-09-01 18.38.11螢幕截圖 2014-09-01 18.38.25螢幕截圖 2014-09-01 18.38.33螢幕截圖 2014-09-01 18.41.48

 

離開鞍馬寺了,這裡的名產是天狗,買一些回去當紀念品。

螢幕截圖 2014-09-01 18.43.20螢幕截圖 2014-09-01 18.43.27螢幕截圖 2014-09-01 18.43.40螢幕截圖 2014-09-01 18.43.47螢幕截圖 2014-09-01 18.44.06螢幕截圖 2014-09-01 18.44.16螢幕截圖 2014-09-01 18.44.25螢幕截圖 2014-09-01 18.44.46螢幕截圖 2014-09-01 18.45.00螢幕截圖 2014-09-01 18.45.06螢幕截圖 2014-09-01 18.45.18螢幕截圖 2014-09-01 18.46.31

***

友藏內心獨白:沒想到日本的天狗還有分好幾類。

沒有留言:

張貼留言