l

2014年8月17日 星期日

2014京都考察之旅Day4-F嵐山吃晚餐 & 嵐電賞夜櫻

August 10 21:57~22:50

下午4:30左右離開大覺寺,原本要搭公車前往嵐山,後來發現距離不是很遠,想搭的公車還要一段時間才會過來,決定改用走的,順便欣賞路上的民宅。

螢幕截圖 2014-08-10 22.02.25螢幕截圖 2014-08-10 22.02.40螢幕截圖 2014-08-10 22.02.52螢幕截圖 2014-08-10 22.03.01螢幕截圖 2014-08-10 22.03.16螢幕截圖 2014-08-10 22.08.16螢幕截圖 2014-08-10 22.08.41螢幕截圖 2014-08-10 22.08.56螢幕截圖 2014-08-10 22.11.19螢幕截圖 2014-08-10 22.09.25螢幕截圖 2014-08-10 22.09.35螢幕截圖 2014-08-10 22.09.49

 

先來到JR嵐山車站。

螢幕截圖 2014-08-10 22.12.08螢幕截圖 2014-08-10 22.12.20螢幕截圖 2014-08-10 22.12.52

 

繼續往前走。

螢幕截圖 2014-08-10 22.14.21螢幕截圖 2014-08-10 22.14.44螢幕截圖 2014-08-10 22.14.54

 

下午17:10終於來到嵐電嵐山驛,往外走就是嵐山大街了。

螢幕截圖 2014-08-10 22.16.52螢幕截圖 2014-08-10 22.17.13螢幕截圖 2014-08-10 22.17.31螢幕截圖 2014-08-10 22.17.42螢幕截圖 2014-08-10 22.17.51螢幕截圖 2014-08-10 22.18.11螢幕截圖 2014-08-10 22.18.24螢幕截圖 2014-08-10 22.18.34螢幕截圖 2014-08-10 22.18.48螢幕截圖 2014-08-10 22.31.35螢幕截圖 2014-08-10 22.31.46螢幕截圖 2014-08-10 22.32.00

 

逛了一下,街上人還是很多。找了個有位置的地方吃飯,不過,踩到地雷挑眉質疑

螢幕截圖 2014-08-10 22.22.25螢幕截圖 2014-08-10 22.26.09螢幕截圖 2014-08-10 22.22.37螢幕截圖 2014-08-10 22.23.01螢幕截圖 2014-08-10 22.23.16螢幕截圖 2014-08-10 22.23.39螢幕截圖 2014-08-10 22.23.52螢幕截圖 2014-08-10 22.25.26螢幕截圖 2014-08-10 22.24.21螢幕截圖 2014-08-10 22.27.31螢幕截圖 2014-08-10 22.27.41螢幕截圖 2014-08-10 22.28.11螢幕截圖 2014-08-10 22.28.18螢幕截圖 2014-08-10 22.28.27螢幕截圖 2014-08-10 22.28.54螢幕截圖 2014-08-10 22.29.02螢幕截圖 2014-08-10 22.29.12螢幕截圖 2014-08-10 22.29.26

***

最後,晚上6:30左右搭嵐電電車回京都,再賞一次嵐電櫻花隧道,不過這次是看夜櫻。

螢幕截圖 2014-08-10 22.48.29螢幕截圖 2014-08-10 22.49.22螢幕截圖 2014-08-10 22.49.34螢幕截圖 2014-08-10 22.49.44螢幕截圖 2014-08-10 22.50.01螢幕截圖 2014-08-10 22.50.12螢幕截圖 2014-08-10 22.50.24螢幕截圖 2014-08-10 22.50.50螢幕截圖 2014-08-10 22.51.00螢幕截圖 2014-08-10 22.51.23螢幕截圖 2014-08-10 22.51.35螢幕截圖 2014-08-10 22.51.44

**

友藏內心獨白:到嵐山還是吃路邊小吃比較保險啊。

沒有留言:

張貼留言